top of page
De Turbon gezien vanaf Juseu met daarvoor het verlaten dorp Castarlenas

Huurvoorwaarden

1. Algemeen


Door te reserveren verklaart de huurder akkoord te gaan met deze huurvoorwaarden. 

 

 

2. Betaling en betalingstermijnen


Een aanbetaling van 50% van de huurprijs wordt binnen acht dagen na de boeking voldaan.
Het restant van de huurprijs wordt vier weken voorafgaand aan het betrekken van het huis betaald.  

3. Reservering en betalingsbewijs


Zodra de aanbetaling is ontvangen, wordt een betalingsbevestiging aan de huurder gemaild. Met de betalingsbevestiging ontvangt u een routebeschrijving met de exacte lokatie van het huis. 

4. Aankomst- en vertrektijden


Voor Casa del Maestro loopt de huurweek van zaterdag tot zaterdag.
Voor Casa Milan loopt de huurweek van zondag tot zondag.
De aankomst is tussen 16.00 en 24.00 uur en de vertrektijd vóór 10.00 uur. Indien hiervan wordt afgeweken, moet u de verhuurder tijdig informeren. 

5. Maximaal aantal personen


Het maximaal aantal overeengekomen personen dat in de gehuurde woning overnacht mag niet overschreden worden, tenzij overeengekomen met verhuurder of beheerder. 

6. Annulering door de huurder


Annuleringen dienen per email aan de verhuurder te worden gemeld.

Direct na ontvangst van de annulering stuurt de verhuurder een annuleringsbevestiging.

Bij annulering tot vier weken voor de aanvangsdatum van de huur wordt de aanbetaling van de huur in rekening gebracht.

Bij annulering vanaf vier weken voor de aanvangsdatum van de huur, is de huurder 100% van de huursom verschuldigd.

We raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 

7. Annulering door de verhuurder


De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst zonder kosten te ontbinden indien de huurvoorwaarden niet worden nagekomen.
Bij overmacht (bijvoorbeeld brand, natuurrampen etc.) kan de verhuurder zonder schadevergoeding de huurovereenkomst annuleren. Aanbetalingen kunnen niet worden teruggestort maar in overleg wordt de gereserveerde periode verschoven naar een later tijdstip.

8. Aansprakelijkheid


Tijdens het verblijf in de gehuurde woning is de huurder volledig aansprakelijk voor huis, inrichting en andere toebehoren. Eventuele schade veroorzaakt door (nalatigheid van) de huurder tijdens het verblijf zal de huurder in rekening worden gebracht. Bij ongelukken of persoonlijk letsel in en om het huurhuis of bij vermissing van geld of goederen is de verhuurder niet aansprakelijk te stellen.

 

bottom of page